Bibianharmsen
Image default
Zorg

Meer openheid bij medische incidenten is van groot belang in de zorg

Natuurlijk wilt u als zorgverlener medische incidenten zoveel mogelijk voorkomen, maar wanneer deze zich toch voordoen, is openheid bij ieder incident enorm van belang. Na een medisch incident is het van belang dat een arts zo snel mogelijk in gesprek gaat met de patiënt en eventueel zijn of haar naasten. Hoewel artsen natuurlijk sterk gespecialiseerd zijn in hun specialismen in de zorg, is het niet altijd even gemakkelijk om op de juiste manier te communiceren. Wilt u leren om meer openheid in de communicatie bij medische incidenten te ontwikkelen? Dan helpen de workshops van Compass Collegial Coach u zeker verder. Deze organisatie biedt trainingen aan aan medewerkers in de zorg en focust zich voornamelijk op de praktijk.

Open communicatie met de patiënt kan veel leed voorkomen

Helaas worden jaarlijks tienduizenden klachten door patiënten ingediend tegen de zorgverleners die hen hebben behandeld. Het welbevinden van de zorgverlener wordt hierbij vaak zeer negatief beïnvloed, zeker wanneer klachtprocedures leiden tot gerechtelijke procedures. Wanneer een klacht niet informeel kan worden afgehandeld, zijn die procedures vaak het gevolg. Denk bijvoorbeeld aan de geschillencommissie, tuchtcollege, civiele rechtbank of zelfs strafrechtbank. Dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen, vooral om de zekerheid over uw vakkundigheid niet te schaden of – in het ergste geval – een depressie te voorkomen. Dit laatste gevolg is helaas geen uitzondering. Door meer openheid bij medische incidenten kunnen veel van deze procedures worden voorkomen. En dat is precies wat Compass Collegial Coach u leert!

Groepsworkshops en individuele trainingen

Bij Compass Collegial Coach heeft u keuze uit groepsworkshops en individuele trainingen. Bij de groepstrainingen worden casussen gebruikt waarmee u gezamenlijk oefent, zodat u op allerlei situaties voorbereid bent. Hierbij wordt videomateriaal gebruikt en oefent u, eventueel met professionele acteurs, diverse gesprekstechnieken. Ook leert u meer over openheid bij medische incidenten in de individuele trainingen, waarbij er volledige aandacht is voor u alleen – op maat op geleide van de context.

https://www.compasscollegialcoach.nl/