Bibianharmsen
Image default
Gezondheid

Medische alarmering is van levensbelang voor kwetsbare patiënten

Een patiënt die tijdelijk extra zorg nodig heeft is in veel gevallen gebaat bij goede medische alarmering. Een patiënt die bijvoorbeeld uit de OK komt moet goed worden gemonitord zodat kan worden gecontroleerd of de patiënt de ingreep en narcose goed heeft doorstaan. Voor deze speciale zorg doet het medisch personeel een beroep op medische alarmering. Deze apparatuur houdt de patiënt voortdurend in de gaten en geeft direct een signaal als er iets misgaat. Vooral het monitoren van hartslag, ademhaling en bloeddruk zijn daarbij van groot belang omdat er acuut levensgevaar is als hier iets niet goed mee gaat. De apparatuur waarschuwt direct als er moet worden ingegrepen.

Betrouwbare monitoring van patiënten is cruciaal

De zorg voor kwetsbare patiënten op de Intensive Care vraagt veel van het personeel. Daarom is het belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op goede hard- en software voor medische alarmering. Zo wordt de patiënt voortdurend in de gaten gehouden zonder dat een medewerker voortdurend de aandacht op de patiënt moet richten. Zodra er iets afwijkends gebeurt of er een calamiteit optreedt wordt er direct gewaarschuwd zodat er kan worden ingegrepen. Door een patiënt goed te laten monitoren en medische alarmering toe te passen kan de zorg optimaal worden gewaarborgd. Dit is voor de patiënt en zijn naasten een hele zorg minder, en ook de verzorgenden kunnen op deze manier goed hun werk doen en zorg bieden waar en wanneer dat nodig is.

Een ervaren familiebedrijf levert apparatuur voor medische alarmering

Het bedrijf CLB in Raamsdonksveer is een gedreven familiebedrijf dat al vele jaren hard- en software levert voor medische alarmering. Deze apparatuur wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Het bedrijf verzorgt training van de gebruikers en is uiteraard ook beschikbaar voor onderhoud en controle. U kunt meer informatie lezen op de website. Hier vindt u ook de contactgegevens als u meer informatie wilt of voor het aanvragen van

https://clbintegratedsolutions.nl/