Bibianharmsen
Image default
Bedrijven

Stedelijke transformatie bij de bouw van extra woningen

In Nederland zijn honderdduizenden extra woningen nodig de komende jaren. Veel gemeenten en projectontwikkelaars staan voor een enorme uitdaging om aan die vraag te voldoen. In veel gevallen komt het neer op stedelijke transformatie om ruimte te maken voor extra woningen. Er moet een fabriek worden gesloopt, een voormalig winkelpand worden omgebouwd of grond worden verworven en ontwikkeld om er woningen te kunnen bouwen. Dat vraagt geduld maar bovenal de benodigde kennis. Die kennis is lang niet altijd aanwezig bij gemeenten of bij een projectontwikkelaar. Daarom is het goed om tijdig contact te zoeken met een deskundige partner om het bouwproject in goede banen te leiden.

Stedelijke ontwikkeling terug naar gemeenten

Vanaf het begin van de 21e eeuw kozen steeds meer gemeenten ervoor om hun afdeling stedenbouw te sluiten. De bouw van woningen werd overgelaten aan ‘de markt’. Het vertrouwen was er dat dit allemaal wel goed zou gaan. Ook het voormalige ministerie van VROM (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu) sneuvelde. Maar tijden veranderen. Er gaan steeds meer stemmen op om een minister voor huisvesting en ruimtelijke ordening aan te stellen in plaats van dit onder te brengen bij Binnenlandse Zaken. Vooral de grote projecten voor stedelijke transformatie vragen hier nadrukkelijk om. IMOSS uit Amersfoort heeft alle kennis in huis om gemeenten maar ook particuliere projectontwikkelaars te ondersteunen.

Goede plannen voor woningbouw zijn noodzakelijk

Nederland staat te springen om goede plannen voor stedelijke transformatie. Meer woningen zijn nodig in diverse segmenten. Bij IMOSS weten ze dat als geen ander. Dit bureau kan u volledig ondersteunen bij de ontwikkeling van de plannen. Want woningen bouwen vraagt meer dan op een kavel intekenen waar ze moeten komen. Er is ook nog zoiets als infrastructuur die bestaat uit toegangswegen, plaatselijke wegen en ruimte voor groen en voorzieningen. U kunt op de website van IMOSS lezen wat zij voor u kunnen betekenen. Hier vindt u ook de contactgegevens.

https://www.imoss.nl/