Meer openheid bij medische incidenten is van groot belang in de zorg

Meer openheid bij medische incidenten is van groot belang in de zorg
Natuurlijk wilt u als zorgverlener medische incidenten zoveel mogelijk voorkomen, maar wanneer deze zich toch voordoen, is openheid bij ieder incident enorm van belang. Na een medisch incident is het van belang dat een arts zo snel mogelijk in gesprek gaat met de patiënt en eventueel zijn of haar naasten. Hoewel artsen natuurlijk sterk gespecialiseerd ...