Beleidsregels Wet verbetering Poortwachter

Beleidsregels Wet verbetering Poortwachter
UWV heeft de beleidsregels beoordelingskader poortwachter opgesteld, die het UWV hanteert bij de PW-toets, maar tevens een richtsnoer biedt voor zowel de werkgever als de werknemer bij de aanpak van re-integratie. Het Beoordelingskader is mede gebaseerd op jurisprudentie over re-integratie en outplacement. Allereerst spelen de medische aspecten, de belastbaarheid en de functionele mogelijkheden van werknemer ...