De Keizer, De Hogepriester, De Geliefden | Drie Tarot Kaarten uitgelegd

De Keizer, De Hogepriester, De Geliefden | Drie Tarot Kaarten uitgelegd
De Keizer De tarotkaart die de keizer ons begeleidt door traditionele regels van de samenleving, brengt eerst deemoed. Hij symboliseert gezaghebbende echtgenoot- en vaderfiguren en de controle over macht en orde. Onze twee persoonlijke verlangens en het vermogen om ze te volbrengen worden aangegeven door twee ramshoofden van Ram. De ankh in de greep van ...