Bibianharmsen
Image default
Health / Alternative

Een implantaat in het gebit

Patiënten die een tand of kies missen, kunnen een oplossing vinden in implantaten. Een implantaat kies of tand is eigenlijk een kunstmatige wortel. Het is een titanium schroefje dat geplaatst wordt waar eerst de wortel van de tand of kies zat. Op het implantaat word een kroon gezet, dit kan wel pas na enkele maanden, maar een tijdelijk plaatje zorgt ervoor dat de patiënt geen gat in zijn gebit heeft gedurende die tijd. Op deze manier wordt de tand of kies vervangen en is er geen verschil merkbaar.

Er zijn implantaten voor één of meerdere losse tanden en kiezen, maar ook voor volledige kunstgebitten. Wanneer er één tand of kies mist, is de procedure zoals hierboven werd omschreven. Missen er meerdere tanden of kiezen, is het meestal niet nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een apart implantaat te plaatsen. In veel gevallen kan er een brug geplaatst worden. Dan worden er twee implantaten ingebracht aan de zijkanten van de missende tandenreeks en wordt er een brug van meerdere tanden over geplaatst. Ook voor een volledig kunstgebit is het niet nodig veel implantaten te plaatsen. Een kunstgebit dat vastgeklikt wordt op implantaten wordt een klikgebit genoemd. Over het algemeen worden er slechts twee tot vier implantaten geplaatst, op deze implantaten worden drukknopjes geplaatst, daarop kan het gebit dan vastgeklikt worden. Een klikgebit heeft enkele mooie voordelen ten opzichte van een gewoon inbreng gebit: het zit stevig vast, maar kan makkelijk uitgenomen worden voor reiniging, er komt amper voedsel onder de rand van de prothese doordat het minder kan bewegen en er kan beter mee gekauwd worden.

Wanneer er tanden of kiezen getrokken worden, gaat het kaakbot mee verkleinen. De kaak wordt dan smaller en lager. Implantaten moeten hierop afgestemd worden zodat ze in dat geval hun positie en hechting behouden, daarom wordt er ook vaak een kaakfysio bij betrokken.

http://www.orfeokliniek.nl