Bibianharmsen
Image default
Health / Alternative

Hoe je zorgkosten kunt declareren

 Bezoeken aan de arts, oefentherapie, medische middelen- in sommige gevallen dekken ziektekostenverzekeraars slechts een deel van de kosten. Je zoon heeft een nieuwe bril nodig, je dochter krukken vanwege een gebroken been en haar eigen fysiotherapie – dit is vaak duur, omdat veel maatregelen worden voorgeschreven door een arts, maar de kosten worden niet of niet volledig gedekt door de ziektekostenverzekering. Een kleine troost voor de betrokkenen: onder bepaalde voorwaarden kunnen gezondheidskosten van de belasting worden afgetrokken. Wij leggen uit voor welke kosten en onder welke voorwaarden dit geldt. En hoe je je zorgkosten kunt declareren.

Declaraties: Kosten van de gezondheidszorg en belastingen

De redelijke last is een bedrag waarvan de wet aanneemt dat het door de belastingplichtige kan worden gedragen. Alleen het deel van de kosten dat de redelijke belastinglast te boven gaat, kan voor belastingdoeleinden worden gevorderd. Dit is niet alleen een kwestie van gezondheidsuitgaven, maar ook van buitengewone lasten in het algemeen.

In het belastingrecht is een buitengewone last een uitgave die absoluut noodzakelijk is voor de belastingplichtige – bijvoorbeeld omdat het gaat om een medische behandeling – en die andere belastingplichtigen met vergelijkbare omstandigheden over het algemeen niet hoeven te dragen. Naast de uitgaven voor de gezondheidszorg omvat dit ook kosten zoals voor bepaalde noodzakelijke civiele procedures en, in beperkte mate, schoolgeld voor particuliere scholen.

Declaraties: wat kun je declareren?

Welke gezondheidsuitgaven en declaraties zijn aftrekbaar? Grofweg zijn alle uitgaven voor medische middelen, hulpmiddelen en rechtsmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven maar niet door het ziekenfonds worden vergoed, aftrekbaar. Tot de geneesmiddelen en remedies behoren natuurlijk ook die waarvoor geen recept nodig is. Daarnaast omvat het genezingen, fysiotherapie en sinds enige tijd ook psychotherapie. Ze worden onder andere beschouwd als hulpmiddelen: Rolstoelen, krukken, rollators, brillen, gehoorapparaten, wandelstokken, tandheelkundige implantaten, tandprothesen.